• No tweets on this service

Beste leden,

Wat betekent de Corona-crisis voor Zwaluwen Utrecht 1911?

De corona-maatregelen betekenen, naast alle gevolgen voor met name zieken en zorgverleners ook dat we, in ieder geval de komende periode, niet kunnen sporten. We beseffen dat het, zeker met dit prachtige lenteweer, een hard gelag is. We vinden het dan ook fijn om te zien dat iedereen inmiddels goed meedoet aan de door de overheid genomen maatregelen. Hoe vervelend ook: blijf dat doen om samen met elkaar het virus in te dammen.

Zwaluwen Utrecht 1911 is gesloten

Op last van de overheid mogen we niet op de velden spelen of trainen en ook niet samenkomen in het clubhuis. We staan daar als vereniging volledig achter, ondanks dat dat ons als sportclub vol raakt. Gezondheid en solidariteit zijn belangrijker dan sporten op dit moment. Om die reden zijn ook de velden met een fysiek slot afgesloten en is het terrein niet meer toegankelijk.

Fnanciële gevolgen

Als vereniging raakt ons dit hard. Niet alleen hebben we te maken met doorlopende kosten, zoals onze verenigingscoördinator, huur en afdracht van de velden en kosten voor het noodzakelijke onderhoud, alsmede de afdrachten aan de sportbonden. Ook zijn veel inkomsten voor de club weggevallen, zoals baromzet, verhuur aan derden en evenementen.

Uiteraard zitten we dan ook met alle besturen niet stil. We onderzoeken als vereniging de mogelijkheden om een beroep te doen op het door de overheid ingestelde noodfonds; we zijn in gesprek met de gemeente om coulant te zijn met de veldhuur. Ook bij de bonden (hockey, voetbal, tennis en biljart) heeft dit de volle aandacht. We verwachten dat dit een deel van de financiële pijn gaat verzachten, maar niet alles. 

Contributie

Sommige leden vragen zich natuurlijk af hoe het met de contributie zit. We begrijpen de frustratie: wel betaald, niet spelen, niet trainen, geen gezelligheid! Formeel is er sprake van overmacht: het valt de vereniging niet te verwijten dat we niet kunnen sporten.

Nog belangrijker is dat we een vereniging zijn, een familieclub. Met elkaar en voor elkaar, in goede tijden en slechte tijden. Juist nu hebben we elkaar en de contributie-inkomsten extra hard nodig. We kunnen dan als nette werkgever onze verplichtingen nakomen. We vinden dat we dat niet alleen moeten doen, maar met elkaar. Door de contributie bijdragen van 2.300 leden spreiden we de gevolgen en kunnen we solidair zijn met iedereen die bij onze vereniging is betrokken en voor hun inkomen in meer of mindere mate afhankelijk zijn van Zwaluwen Utrecht 19911. We vertrouwen op jullie begrip en steun.

Tenslotte

We zijn ervan overtuigd dat we dit als omni-vereniging kunnen doorstaan, sportief, organisatorisch en financieel. Dit kan alleen maar dankzij zeer betrokken leden, ouders, vrijwilligers, sponsors, huurders, leveranciers en de Gemeente Utrecht die ons een warm hart toedragen.

Ik eindig dan ook met mijn dank uit te spreken aan iedereen die heeft aangegeven een steentje bij te willen dragen om de vereniging te helpen en te ondersteunen. Als besturen waarderen wij dat zeer.

Namens alle besturen,

Michel van Wanrooij

Omni-voorzitter Zwaluwen Utrecht 19911

Laten we hopen dat we elkaar weer snel op en rondom de velden kunnen spreken. Ik kijk er naar uit.

Adresgegevens:

Omni Zwaluwen Utrecht 1911
Grebbeberglaan 4
3527 VX Utrecht


Telefoonnr. Clubhuis:

Verenigingsmanager (werkdagen): 030-2935833
Clubhuis/bar (avond/weekend): 030-2935833

Voetbal:
Wedstrijdsecretariaat zaterdag: 0640277080
Wedstrijdsecretariaat zondag: 0640277080
Wedstrijdsecretaris zaal:  06-51453959

Voor afgelastingen bekijk de club/bondsite

 

Openingstijden

MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG 19.00 - 24.00 uur
WOENSDAG 19.00 - 24.00 uur
DONDERDAG 19.00 - 24.00 uur
VRIJDAG GESLOTEN
ZATERDAG 08.30 - 20.00 uur
ZONDAG 08.30 - 20.00 uur

Openingstijden bij algehele afgelasting:

  • zaterdag gesloten
  • zondag geopend van 13-17 uur

 (tenzij anders aangeven)

Hoe bereikt u ons:

Klik hier voor een routebeschrijving.

fb-pagina