Welkom bij Zwaluwen Utrecht 1911!

ZU 1911 is een omnivereniging waar je kunt voetballen, hockeyen, tennissen en biljarten. Tevens wordt er kaart gespeeld in het clubhuis. De club ligt op een unieke locatie midden in de stad op het kruispunt van de wijken Kanaleneiland, Dichterswijk en Oog in Al. Het ledenbestand van ZU 1911 bestaat uit een mooie mix van culturen, van jong en oud en van meisjes/dames en jongens/heren.

BIJ ZU 1911 kun je zowel prestatief als meer recreatief sporten. Er is dus voor elk wat wils. Wij verbinden ons ook met de wijken ons om heen. Dat doen we onder meer met behulp van twee Combinatiefunctionarissen die allerlei activiteiten organiseren in de wijk om met name jeugd bij onze vereniging te trekken.

| Corona maatregelen clubgebouw

Beste leden,

Het sportseizoen gaat gelukkig weer beginnen. Helaas gaat dit nog niet helemaal op de normale wijze i.v.m. het coronavirus. Dit zorgt nog steeds ervoor dat we aanvullende maatregelen dienen te treffen.Hieronder een overzicht van de maatregelen die wij voor het clubgebouw voor het komende seizoen met elkaar treffen. Gebruik bij twijfel vooral gezond verstand en neem geen risico's. De gezondheid van eenieder staat voorop.

Openstelling accommodatie:

 • De openstelling van de accommodatie is gehouden aan het protocol voor de Horeca. Concreet betekent dit:
 • Ingangscontrole en check op coronasymptomen
 • Volg altijd de aangegeven routering op de accommodatie, bestaande uit pijlen, verbods- en gebodsborden.
 • De kantine, toiletten, kleedkamers en het wedstrijdsecretariaat zijn met beperkingen (1 persoon tegelijkertijd) toegankelijk.
 • In de kantine mogen maximaal 60 personen aanwezig zijn en moet 1,5 meter onderlinge afstand worden gehouden.
 • In de praktijk gaan we het verblijf in de kantine minimaliseren: we willen zoveel mogelijk doorloop voor bestellen en afhalen van consumpties. Alleen op zitplaatsen is verblijven toegestaan; er zijn geen staanplaatsen voor verblijf beschikbaar. Hierom komt er ook een speciaal verkooppunt op het terras.
 • Bij binnenkomst van de kantine en op het terras geldt een verplichte registratie van bezoekers ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Hiervoor is een inschrijfformulier beschikbaar, waarmee bezoekers wordt gevraagd hun volledige naam, en telefoonnummer te verstrekken en toestemming te verlenen voor de verwerking van de gegevens. Ook wordt de datum en aankomsttijd vastgelegd en bevestigt de bezoeker dat deze geen Corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft. De gegevens worden 14 dagen bewaard en daarna vernietigd.

Gebruik kleedkamers

 • De kleedruimtes en douchevoorzieningen zijn open, maar personen van 18 jaar en ouder moeten wél 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
 • We vragen de teams om de tijd in de kleedruimtes voor èn na de wedstrijd te beperken en zoveel mogelijk in sportkleding te komen, thuis te douchen en/of om te kleden.
 • Sleutels om kleedkamers af te sluiten worden in principe niet verstrekt.
 • Begeleiders/staf moeten te allen tijde 1,5 meter afstand houden van alle spelers boven 12 jaar houden.
 • Let op het maximaal aantal toegestane personen(6) in een kleedkamer.

Kijk voor de maatregelen rondom de velden even op de website van de desbetreffende sport. Dit kan op onderdelen verschillen.

Vooral een gezond en sportief jaar toegewenst.

Het omnibestuur

Lees meer

| Hervatten jeugdtrainingen na aanpassen maatregelen door kabinet

De gisteren door het kabinet aangekondigde stappen bieden het eerste lichtpuntje om te kijken hoe we sporten, in eerste instantie voor de jeugd tot 12 jaar, weer mogelijk kunnen maken. Het bestuur is momenteel samen met alle afdelingen aan het bekijken wat dit betekent. Het streven is om de trainingen vanaf 28 april te hervatten. Vooralsnog zal het clubhuis en de kleedkamers dichtblijven. We zullen van het weekend nader communiceren over de trainingen en spelregels die hiermee samenhangen. Hou hiervoor vooral de website van de afdelingen in de gaten.

Lees meer

| Corona Update

Beste leden,

Wat betekent de Corona-crisis voor Zwaluwen Utrecht 1911?

De corona-maatregelen betekenen, naast alle gevolgen voor met name zieken en zorgverleners ook dat we, in ieder geval de komende periode, niet kunnen sporten. We beseffen dat het, zeker met dit prachtige lenteweer, een hard gelag is. We vinden het dan ook fijn om te zien dat iedereen inmiddels goed meedoet aan de door de overheid genomen maatregelen. Hoe vervelend ook: blijf dat doen om samen met elkaar het virus in te dammen.

Zwaluwen Utrecht 1911 is gesloten

Op last van de overheid mogen we niet op de velden spelen of trainen en ook niet samenkomen in het clubhuis. We staan daar als vereniging volledig achter, ondanks dat dat ons als sportclub vol raakt. Gezondheid en solidariteit zijn belangrijker dan sporten op dit moment. Om die reden zijn ook de velden met een fysiek slot afgesloten en is het terrein niet meer toegankelijk.

Fnanciële gevolgen

Als vereniging raakt ons dit hard. Niet alleen hebben we te maken met doorlopende kosten, zoals onze verenigingscoördinator, huur en afdracht van de velden en kosten voor het noodzakelijke onderhoud, alsmede de afdrachten aan de sportbonden. Ook zijn veel inkomsten voor de club weggevallen, zoals baromzet, verhuur aan derden en evenementen.

Uiteraard zitten we dan ook met alle besturen niet stil. We onderzoeken als vereniging de mogelijkheden om een beroep te doen op het door de overheid ingestelde noodfonds; we zijn in gesprek met de gemeente om coulant te zijn met de veldhuur. Ook bij de bonden (hockey, voetbal, tennis en biljart) heeft dit de volle aandacht. We verwachten dat dit een deel van de financiële pijn gaat verzachten, maar niet alles. 

Contributie

Sommige leden vragen zich natuurlijk af hoe het met de contributie zit. We begrijpen de frustratie: wel betaald, niet spelen, niet trainen, geen gezelligheid! Formeel is er sprake van overmacht: het valt de vereniging niet te verwijten dat we niet kunnen sporten.

Nog belangrijker is dat we een vereniging zijn, een familieclub. Met elkaar en voor elkaar, in goede tijden en slechte tijden. Juist nu hebben we elkaar en de contributie-inkomsten extra hard nodig. We kunnen dan als nette werkgever onze verplichtingen nakomen. We vinden dat we dat niet alleen moeten doen, maar met elkaar. Door de contributie bijdragen van 2.300 leden spreiden we de gevolgen en kunnen we solidair zijn met iedereen die bij onze vereniging is betrokken en voor hun inkomen in meer of mindere mate afhankelijk zijn van Zwaluwen Utrecht 19911. We vertrouwen op jullie begrip en steun.

Tenslotte

We zijn ervan overtuigd dat we dit als omni-vereniging kunnen doorstaan, sportief, organisatorisch en financieel. Dit kan alleen maar dankzij zeer betrokken leden, ouders, vrijwilligers, sponsors, huurders, leveranciers en de Gemeente Utrecht die ons een warm hart toedragen.

Ik eindig dan ook met mijn dank uit te spreken aan iedereen die heeft aangegeven een steentje bij te willen dragen om de vereniging te helpen en te ondersteunen. Als besturen waarderen wij dat zeer.

Namens alle besturen,

Michel van Wanrooij

Omni-voorzitter Zwaluwen Utrecht 19911

Laten we hopen dat we elkaar weer snel op en rondom de velden kunnen spreken. Ik kijk er naar uit.

Lees meer

Adresgegevens:

Omni Zwaluwen Utrecht 1911
Grebbeberglaan 4
3527 VX Utrecht


Telefoonnr. Clubhuis:

Verenigingsmanager (werkdagen): 030-2935833
Clubhuis/bar (avond/weekend): 030-2935833

Voetbal:
Wedstrijdsecretariaat zaterdag: 0640277080
Wedstrijdsecretariaat zondag: 0640277080
Wedstrijdsecretaris zaal:  06-51453959

Voor afgelastingen bekijk de club/bondsite

 

Openingstijden

MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG 19.00 - 24.00 uur
WOENSDAG 19.00 - 24.00 uur
DONDERDAG 19.00 - 24.00 uur
VRIJDAG GESLOTEN
ZATERDAG 08.30 - 20.00 uur
ZONDAG 08.30 - 20.00 uur

Openingstijden bij algehele afgelasting:

 • zaterdag gesloten
 • zondag geopend van 13-17 uur

 (tenzij anders aangeven)

Hoe bereikt u ons:

Klik hier voor een routebeschrijving.

fb-pagina