Doel vereniging:  

"Het financieel ondersteunen van hieronder genoemde projecten van de sportafdelingen van Zwaluwen Utrecht 1911".

Sociale samenhang: 

"Het financieel ondersteunen van deze projecten is een extraatje om het clubgevoel te bevorderen".

Transparantie:  

De vereniging zal 1x per jaar een Algemene Leden Vergadering houden om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Op de site van Zwaluwen Utrecht 1911 worden  de leden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de vrienden van Zwaluwen Utrecht 1911.

 

Baten:

 • Contributies van de leden van de vrienden van Zwaluwen Utrecht 1911
 • Donatie
 • Inzameling oud papier/oud metaal etc.
 • Reclame uitingen
 • Loterijen
 • Overige inkomsten

Toewijzing baten: 

Meer leden van een sportafdeling van Zwaluwen Utrecht 1911, die tevens lid zijn van de vrienden van Zwaluwen Utrecht 1911, betekent meer geld voor de projecten van de betreffende sportafdeling.

 

Project voorbeelden:

 • Sportkampen
 • Nieuwe sportkleding / trainingsattributen
 • Toernooien
 • Sinterklaas / Suikerfeest
 • Uitgaansactiviteit / etentje voor teams
 • Bijeenkomsten vrijwilligers etc.
 • Feestavonden
 • Accommodatie verbeteringen

 

Statuten: De statuten van de vrienden van Zwaluwen Utrecht 1911 staan vermeld op de site van Zwaluwen Utrecht 1911.

 Aanmelden als lid:  Het aanmeldingsformulier kun je krijgen bij de bar. De contributie bedraagt: € 100 (gouden lid), € 50 (zilveren lid) en € 25 (bronzen lid) per jaar. Lever je ingevulde formulier weer in aan de bar en maak je contributie over naar bankrekeningnummer NL26ABNA0456832068 t.n.v. vrienden van Zwaluwen Utrecht 1911. Of stuur het ingevulde formulier naar:

 

Vrienden van Zwaluwen Utrecht 1911

Postbus 3032

3502 GA UTRECHT